Dla zainteresowanych

Przydatne linki

Przydatne strony: 
Strona internetowa szkoły:  http://www.balzer.pl
Strona internetowa dziennika elektronicznego: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiattatrzanski
Strona internetowa Office365: https://portal.office.com

Przydatne dokumenty
Program profilaktyczno-wychowawczy: http://balzer.cal24.pl/dokumenty/progr_prof_wych.pdf
Pozostałe dokumenty, wymagania edukacyjne i zasady oceniania: http://balzer.cal24.pl/dokumenty-szkolne/
Szukaj