Zadania

Zadania dla moich uczniów

Wiadomość dla uczestników Małopolskich Talentów (sposób logowania się do Office365) Kliknij tutaj! 

W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, może zaistnieć konieczność kontynuowania nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Obecnie nasza szkoła posiada bezterminowe licencje na użytkowanie pakietu Office365. Każdy nauczyciel i uczeń może z niego korzystać pod warunkiem zalogowania się na stronie w trzech kolejnych krokach: 
1. Wpisanie w pasku adresu przeglądarki: portal.office.com; 
2. Wprowadzenie loginu (konstrukcja loginu, z małymi wyjątkami, jest następująca: pierwsza litera imienia, nazwisko oraz nazwa domeny: @balzer.pl, np. Jan Kowalski miałby login: jkowalski@balzer.pl; 
3. Wprowadzenie hasła (sobie znanego lub, jeśli jeszcze nie było pierwszego logowania, standardowego, podanego przez nauczyciela informatyki). 
Po zalogowaniu się, można korzystać z różnych narzędzi, np. Word, Excel, Power Point, Outlook, ale też z aplikacji Teams, dostępnej zarówno z poziomu przeglądarki, jak i osobno instalowanej na dysku komputera. To narzędzie jest dedykowane przez szkołę do pracy zdalnej. To w nim znajdują się zadania dla uczniów, ale też w razie potrzeby będą ustalane godziny zdalnego połączenia on-line w ramach godzin zajęć. 
W przypadku zadań z informatyki, dodatkowo będzie wykorzystywana platforma OnlineGDB do wprowadzenia kodu przez uczniów klas od 1A do 2D. Zadania do weryfikacji należy przesyłać w module „Praca”, zwracając uwagę na ograniczony termin ich wysłania. W wyjątkowych okolicznościach, można także skorzystać z adresu mailowego, utworzonego specjalnie do celów komunikacji zdalnej: 
balzer.covid@gmail.com 
W wiadomości koniecznie muszą być następujące dane: imię, nazwisko, klasa, grupa (jeśli informatyka). 
 Terminy kartkówek z mapą dla klas I: 
październik 2020 – góry 
grudzień 2020 – morza i zatoki 
luty 2021 – rzeki i jeziora 
kwiecień 2021 – półwyspy, wyspy i pustynie 
Wykaz nazw geograficznych niezbędnych do pracy z mapą dla uczniów klas I (pobierz plik pdf) 
Gdybyś miał jakiekolwiek problemy ze znalezieniem określonego miejsca na Ziemi, możesz pobrać Urzędowy Wykaz Nazw Geograficznych Świata Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Zawiera on wszystkie nazwy geograficzne w rozbiciu na państwa świata wraz ze współrzędnymi geograficznymi, pomagającymi w lokalizowaniu danego miejsca. 
 Otwórz Wykaz Nazw Geograficznych świata 

FILMY DO LEKCJI INFORMATYKI 
Filmy z wstępem do programowania dla klas 1a, 1b, 1c, 1d 
 1. Mój pierwszy program dla uczniów informatyki (komentarz oczywiście oznaczamy slashem /, a nie hashem # 🙂 ) 
2. Jak wykonać proste dodawanie dwóch liczb? 
3. Prosty kalkulator, który dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli dwie liczby 
4. Przelicznik wagi i waluty 
5. Zamiana węzłów na skalę Beauforta i przeliczanie godzin dla różnych stref czasowych 
6. O tablicach, konkatenacji, długości ciągu znaków i wyszukiwaniu określonych literek w tekście 
7. Instrukcje warunkowe i pętle 
8. Definiowanie funkcji obliczeniowych – ćwiczenia z podręcznika 
9. Definiowanie funkcji obliczeniowych – ćwiczenia z podręcznika (ilość pół na szachownicy 
10. Palindrom – prosty program badający właściwości wyrazu 
11. Palindrom – cd (Program, który sprawdzi też całe wyrażenia…) 
12. Jak zaszyfrować tekst? 
13. O szyfrowaniu nieco więcej… 
14. Polskie litery w edytorze C++ 
15. Wykorzystanie Notatnika++ do zmiany kodowania liter 

Filmy o wykorzystaniu różnych aplikacji użytkowych 
1. Zastosowanie prostego makra i jednego z formantów formularzy do stworzenia kostki do gry 
2. Przygotowanie prezentacji w Power Point do wprowadzenia treści z nawigacją 
3. Access – wstępne informacje i tworzenie tabeli 
4. Access – cd tworzenie tabel przydatnych do późniejszej pracy z bazą 
5. Praca z tabelami w Access’ie 
6. Przykłady zapytań (kwerend) do bazy danych 
7. Kwerendy funkcjonalne 
8. Formularze i raporty w Access 

FILMY DO LEKCJI GEOGRAFII 
1. Budowa wnętrza Ziemi 
2. Skały – tym razem przekieruję Was do filmu StudioStorytellers. Nie wiem czy ktoś zrobiłby to lepiej 🙂 
3. Teoria tektoniki płyt, plutonizm i wulkanizm 
4. Wietrzenie i procesy krasowe 
5. Komunikacja 
6. Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym państw świata 
7. Problem głodu na świecie (film Anny Bogackiej, która dwa dni uprzedziła mnie z tematem dobrze pasującym do tej lekcji…) 
8. Globalizacja 
9. Czynniki lokalizacji przemysłu
10. Współpraca międzynarodowa
Szukaj