Dla Rodziców

Spotkania z Rodzicami

Najbliższe spotkanie z Rodzicami planuję we wtorek 7 września 2021 o godzinie 17.00 w sali 31
Dlaczego warto przyjść na to spotkanie?
- przedstawię zasady logowania się do dziennika elektronicznego;
- powiem o ważniejszych wydarzeniach w roku szkolnym;
- opowiem o możliwości przyjęcia szczepienia przez uczniów w naszej szkole;
- zaproszę osoby chętne do pomocy w sprawach istotnych z punktu widzenia swoich dzieci;
- pokażę, gdzie odnaleźć aktualny plan zajęć swojego dziecka;
- zwrócę uwagę na konieczność zapoznania się z dokumentacją nauczycieli dotyczącą prowadzonych przez nich zajęć;
- opowiem o sposobach komunikacji z uczniem lub Rodzicem w przypadku ograniczeń związanych z pandemią;
- zaproszę do wspierania dodatkowych form zajęć czy wyjazdów lub wyposażenia sal w ramach Rady Rodziców;
- wysłucham wszystkich cennych uwag Rodziców, pomocnych przy poznawaniu ich dzieci;
- będę do dyspozycji w przypadku zgłoszenia potrzeby indywidualnej rozmowy.
Szukaj