Przedmioty

Geografia

Matematyka

Informatyka

Dlaczego te przedmioty?

Jestem nauczycielem różnych przedmiotów. Staram się być jak najbardziej wszechstronny, by zauważyć interdyscyplinarność w obrębie różnych nauk.
Od początku swojej kariery zawodowej uczę geografii. To moja pasja. Uwielbiam podróżować i poznawać różne zakątki świata. Nie mogłem być bierny w moim miejscu pracy, dlatego w krótkim czasie rozpropagowałem i zacząłem organizować wyjazdy zagraniczne młodzieży, które są doskonałą formą uzupełnienia ich wiadomości i umiejętności pozyskanych na lekcjach tego przedmiotu. 
Staram się też, aby uczniowie dostrzegli piękno na każdym kroku swojego podróżowania i to, że mieszkając w Polsce, jesteśmy w jednym z cudowniejszych miejsc na świecie! 
Zaledwie rok po rozpoczęciu pracy nabyłem uprawnienia do uczenia informatyki na Uniwersytecie Śląskim. Mam świadomość, że przygotowanie do nauczania tego przedmiotu, realizowane jeszcze w latach 90-tych poprzedniego wieku, nie ma już żadnej wartości. Nie ustaję w samodzielnym aktualizowaniu swoich umiejętności, niedawno ukończyłem Inżynierię Oprogramowania i Narzędzia Biznesu na Uniwersytecie Jagiellońskim. To bardzo dobry kierunek studiów dający perspektywy w obszarze administrowania serwerem Windows czy Unix, zarządzania bazami danych czy programowaniem. 
W trakcie reform oświaty, wprowadzono na poziomie ponadgimnazjalnym przedmioty uzupełniające, m.in. przyrodę. To spore wyzwanie dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Nie jest łatwo uczyć biologii, chemii czy fizyki, będąc specjalistą w dziedzinie geografii. Dlatego również na Uniwersytecie Jagiellońskim zrealizowałem Projekt Innowacyjnego Nauczania Przyrody. Umożliwiło mi to bardziej wszechstronne spojrzenie na zakres przedmiotów przyrodniczych. Nie brakuje więc pomysłów na tematy dla siatki dwóch godzin lekcji w drugiej i trzeciej klasie liceum ogólnokształcącego. 
Od matematyki stroniłem jeszcze jako uczeń. Zdałem sobie sprawę z tego, że nie jest wcale takie proste nauczać tego przedmiotu i jednocześnie nie zrazić do niego uczniów. Przez dwadzieścia lat po studiach dojrzewała we mnie taka myśl, by dla przyjemności powrócić na uczelnię, tym razem Uniwersytet Pedagogiczny i osiągnąć to, czego nie udało mi się jako uczniowi. Dostrzegłem niesamowitą pasję w nauczaniu tego przedmiotu u wykładowców: dr Z. Powązki, dr J. Górowskiego i dr A. Łomnickiego. Przy okazji matematyczne myślenie pomaga mi nieco przy tworzeniu różnego typu algorytmów zwłaszcza przy programowaniu. 
Szukaj