Szukaj

Informatyka

Oglądaj moje filmy!

Klikając  na zdjęciu obok, możesz się przenieść do mojego studia filmowego. Sucesywnie będzie tu wzrastać ilość filmów pomagających wykonać różne informatyczne zadania.
Zapraszam do oglądania!

Tematy lekcji realizowanych w szkole ponadpodstawowej

KLASA I 
1. Bezpieczna praca z komputerem BHP, Regulamin pracowni, omówienie rozkładu materiału nauczania, wymagań edukacyjnych, warunków i trybu uzyskania oceny wyższej niż przewidywana końcoworocznej 

Arkusz kalkulacyjny 
2. Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Ćwiczenie w Excelu 
3. Instrukcje warunkowe 
4. Arkusz jako narzędzie do symulacji 
5. Arkusz kalkulacyjny w chmurze 

Grafika rastrowa 
6. Podstawy edycji grafiki rastrowej 
7. Praca na warstwach 
8. Edycja fotografii 
9. Projektowanie okładki do książki i e‑booka 

Edytor tekstu 
10. Podstawy edycji tekstów 
11. Przygotowanie publikacji do druku 
12. Dokumenty o złożonej strukturze 
13. Korespondencja seryjna 

Algorytmika i programowanie w Pythonie / C++ 
14. Podstawy pracy w środowisku Python / C++ 
15. Definiowanie funkcji obliczeniowych 
16. Wyszukiwanie wzorca w tekście 
17. Przetwarzanie napisów 
18. Szyfrowanie i deszyfrowanie tekstu 

Nauka przez internet 
19. Internet jako źródło informacji 
20. Uczestnictwo w kursie e‑learningowym Interaktywne strony WWW 
21. Projekt strony internetowej 
22. Struktura dokumentu HTML 
23. Kaskadowe arkusze stylów 
24. Podstawy języka JavaScript 
25. Publikacja i ocena strony WWW 


KLASA II 
1. Prawo w sieci 

 Algorytmika i programowanie w Pythonie | C++ 
2. Algorytm Euklidesa w praktyce 
3. Badanie własności liczb całkowitych 
4. Sortowanie bąbelkowe i przez wstawianie 
5. Algorytmy zachłanne 

Projekt: multimedialny przewodnik 
6. Plan projektu 
7. Spersonalizowana e-mapa 
8. Wykresy na mapie 
9. Nagrywanie i montowanie filmu 
10. Publikacja i prezentacja projektu 

Arkusz kalkulacyjny 
11. Wykresy funkcji 
12. Komputerowe wspomaganie pomiarów 
13. Symulacje 
14. Tabele przestawne 
15. Przetwarzanie danych 

Grafika wektorowa 
16. Podstawy edycji grafiki wektorowej 
17. Praca z krzywymi 
18. Przekształcanie obiektów 
19. Projektowanie logo 
20. Projektowanie infografiki