Informatyka

Do końca roku szkolnego pozostało: 

Oglądaj moje filmy!

Klikając  na zdjęciu obok, możesz się przenieść do mojego studia filmowego. Sucesywnie będzie tu wzrastać ilość filmów pomagających wykonać różne informatyczne zadania.
Zapraszam do oglądania!

Tematy lekcji realizowanych w szkole ponadpodstawowej

KLASA I 

Arkusz kalkulacyjny 

Grafika rastrowa 

Edytor tekstu 

Algorytmika i programowanie w Pythonie / C++ 

Nauka przez internet 

Interaktywne strony WWW  
21. Projekt strony internetowej 
22. Struktura dokumentu HTML 
23. Kaskadowe arkusze stylów 
24. Podstawy języka JavaScript 
25. Publikacja i ocena strony WWW 


KLASA II 

 Algorytmika i programowanie w Pythonie | C++ 

Projekt: multimedialny przewodnik 

Arkusz kalkulacyjny  

Grafika wektorowa 
18. Praca z krzywymi 
19. Przekształcanie obiektów 
20. Projektowanie logo 
21. Projektowanie infografiki


KLASA III 

Wprowadzenie

Algorytmika i programowanie w Pythonie/C++

Kurs Pythona

Komputery i urządzenia cyfrowe

Kurs systemy operacyjne i sieci


Projekt: Cyfrowy świat
11. Plan projektu
12. Nagrywanie wywiadu
13. Praca w trybie recenzji
14. Prezentacja projektu

Bazy danych
17. Łączenie tabel i tworzenie raportów
18. Interaktywne raporty

Kurs Microsoft SQL

Grafika 3D
19. Podstawy edycji grafiki trójwymiarowej
20. Kompozycje z brył
21. Od projektu do wydruku 3D

Wymagania edukacyjne dla poszczególnych klas

Zadania dla uczniów

Szukaj